Bildningsboxen 3

Michael Azar/Ulrika Björk/Karolina Enquist Källgren/Erik Isberg/Sofia Roberg

Hur ser ödets historia ut? Vad kan borrkärnor från havets botten berätta om tidens gång och ett förändrat klimat? Hur påverkades Simone de Beauvoir av att resa i det segregerade USA åren innan hon skrev Det andra könet? Vad hade den spanske filosofen och teologen Xavier Zubiri för inflytande på den tidiga kvantfysikens utveckling? Och vad kan litteraturhistoriens undergångspoeter säga oss om jordens sårbarhet och människans ändlighet?

I Bildningsboxen förklarar och fördjupar Sveriges främsta forskare händelser i historien och samtiden. Essäerna behandlar skilda ämnen inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora men är skrivna i ett personligt och lättillgängligt format. Det är folkbildning av bästa snitt.

Bildningsboxen är ett samarbete mellan Anekdot/Bildningspodden och Norstedts förlag.

Michael Azar - Ödets tärningar - är författare och professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Han har skrivit och forskat om modern kontinental filosofi och postkoloniala frågeställningar, och gett ut flera hyllade böcker däribland Frihet, jämlikhet, brodermord (2001), Döden i Beirut (2007) och Amerikas födelse (2015).

Ulrika Björk - Beauvoir i Amerika - är docent i filosofi vid Södertörns högskola. Hon disputerade 2009 vid Helsingfors universitet och har forskat och skrivit om bland annat Simone de Beauvoirs tänkande och Hannah Arendts politiska fenomenologi.

Karolina Enquist Källgren - Zubiri och kvantfysikens gåta - är docent i idéhistoria vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2015 vid Göteborgs universitet och har sedan dess forskat om relationen mellan fysik och religion samt exilens betydelse som kontext för kunskapsteori och politisk filosofi.

Erik Isberg - Havsarkivet - är vetenskapshistoriker vid KTH och disputerade 2023 med avhandlingen Planetary Timemaking: Paleoclimatology and the Temporalities of Environmental Knowledge, 1945-1990.

Sofia Roberg - Undergångspoeterna - är litteraturvetare och poet. Hon disputerade 2022 vid Stockholms universitet med avhandlingen Besvärja världen, en ekokritisk studie av Inger Christensens alfabet.


Michael Azar är författare och professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Han har skrivit och forskat om modern kontinental filosofi och postkoloniala frågeställningar, och gett ut flera hyllade böcker däribland Frihet, jämlikhet, brodermord (2001), Döden i Beirut (2007) och Amerikas födelse (2015).

Ulrika Björk är docent i filosofi vid Södertörns högskola. Hon har disputerade 2009 vid Helsingfors universitet och har forskat och skrivit om bland annat Simone de Beauvoirs tänkande och Hanna Arendts politiska fenomenologi.

Karolina Enquist Källgren är docent i idéhistoria vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2015 vid Göteborgs universitet och har sedan dess forskat om relationen mellan fysik och religion samt exilens betydelse som kontext för kunskapsteori och politisk filosofi.

Erik Isberg är vetenskapshistoriker vid KTH och disputerade 2023 med avhandlingen Planetary Timemaking : Paleoclimatology and the Temporalities of Environmental Knowledge, 1945-1990.

Sofia Roberg är litteraturvetare och poet. Hon disputerade 2022 vid Stockholms universitet med avhandlingen Besvärja världen, en ekokritisk studie av Inger Christensens alfabet.

Kommunikationsansvarig


  • Förlag: Norstedts
  • Säsong: 2024 Sommar
  • Typ: Häftad
  • Ämne: Essäer och kåserier
  • Omslag: Fredrik Andersson (Familjen)
  • ISBN: 9789113135274
  • Utgivningsdatum: 28 apr. 2024
  • Recensionsdatum: 14 maj 2024

Relaterat