Bea Uusma till Vitön med arkeologihundar

17 juni 2024

Bea Uusma, läkare och författare till den Augustprisbelönade boken Expeditionen, har i två decennier försökt lösa den polarhistoriska gåtan om Andrée-expeditionens dödsorsak. För första gången någonsin har nu tillstånd beviljats för arkeologisk utgrävning på Vitön. I augusti 2024 avgår den vetenskapliga polarexpeditionen med ett isförstärkt fartyg från Longyearbyen, Svalbard, med målet inställt på Vitön i arktiska ishavet.
Att ta sig iland på ön är bara möjligt några veckor om året, på grund av is, snö och stormar.

Bea Uusma:
Det här blir mitt livs största projekt. När Andrée-expeditionens sista läger hittades på Vitön år 1930 tog de med sig expeditionens kvarlevor, som sedan kremerades. Men det gjordes aldrig någon utgrävning av lägret och jag har nu insett att mer än 200 skelettdelar lämnades kvar på ön. En tredjedel av Andrée-expeditionen kan alltså fortfarande ligga kvar på Vitön. Nu ska vi hitta de benen. I min grupp ingår arkeologer, en osteolog (expert på ben) och två arkeologihundar. Arkeologihundarna är tränade i att hitta historiska mänskliga ben - om det finns ben kvar kommer de ligga utspridda på den vidsträckta stranden, bland miljontals stenar.

Informationen som benen kan ge oss blir en otroligt viktig pusselbit för att försöka lösa gåtan om vad som hände med Andrée-expeditionen på Vitön. Vi kan få kunskap om eventuella frakturer, sjukdomstillstånd, förgiftningstillstånd, och om skador på benen har uppstått innan eller efter döden. Om vi hittar andra föremål från expeditionen kommer deras skick och placering på stranden vara viktiga ledtrådar till att förstå ett tänkbart händelseförlopp som ledde fram till expeditionsmedlemmarnas död.

Hösten 2025 kommer Bea Uusma publicera en ny bok på Norstedts, där också resultaten kommer presenteras. Boken blir en fristående fortsättning på Expeditionen, som gavs ut 2013 och belönades med Augustpriset.

Bea Uusma är anknuten till Medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet. På expeditionen till Vitön deltar även forskare från NIKU, Norsk Institutt for Kulturminnesforskning och Universitetsmuseet i Bergen.

För mer information eller förfrågningar: Sara Dobareh, Norstedts: sara.dobareh@norstedts.se, 070-665 10 09.

Kontakter

Sara Dobareh

Kommunikationsansvarig

Norstedts